Fiske

Prøv fiskelykken i Orkla eller et av de mange tjernene som ligger i området.

Et godt råd er å skaffe seg fiskekortet som dekker store deler av Kvikne. På ett kort får man mulighet til å fiske i ca 70 vann og mer enn 150 km fiskeførende elver og bekker. Kortet inkluderer Orkla og Tunntjønna. Ørret er den dominerende arten i området, men innslag av røye i Baklidalstjønna, Stor-Nappsjøen, Stor-Gardsjøen og Nordre Tuvtjønn. Røye finnes som eneste fiskeart i Berstjønna og Brynhildstjønna.

Kvikne Utmarksråd har masse nyttig informasjon for den som ønsker å fiske i Kvikneområdet, inkludert informasjon om utsalgssteder for fiskekort, fiskeregler og kart over gode fiskevann.