Jakt

Det er Kvikne Utmarksråd som organiserer nær all vilt- og fiskeforvaltning på Kvikne. Elg, hjort og rådyr tildeles de ulike jaktfelt fra daglig leder ved utmarksrådet..

På Kvikne kan man få kjøpt elg-, hjort-, rådyr-, rein- og småviltkort. Ta kontakt med de enkelte Grunneierlag eller utmarksrådet dersom du ønsker tilgang på jakt på Kvikne.