Om Skåret

Eiendommen Skåret består av:

– Tidligere oppdyrkede arealer, nå til dels beplantet med barskog, utgjør ca 60 da, hvorav ca 4 da er gårdstun. Utmark utgjør ca 3 300 da. Av dette arealet er ca 40-50 da barskog, resten er vanlige utmarksarealer med varierende vegetasjon fra bjørkeskog og myr til snaufjell. Arealet ligger i området mellom 700 og 900 m.o.h.

– Langkjærnet – Tunkjærnslåtten – utgjør ca 550 da, i det vesentlige vanlig utmarksareale, samt noe vann. Beliggenheten er fra ca 840 til 880 m.o.h.

Det er mange som bruker Skåret som feriested, men vi har også fastboende. Ta gjerne kontakt med gårdsgutten vår om du har noen spørsmål: Ivar Evensmo – evensmo(alfakrøll)online.no – 920 22 125